دانلود پاورپوینت موارد بهینه سازی در ساختمانها 18 اسلاید

مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره مفهوم کلی سبک اکسپرسونیسم🔍تحقیق درباره اکسیژن🔍تحقیق درباره رسالت حضرت محمد(ص)🔍تحقیق درباره ایمان و عقل🔍تحقیق درباره وظایف اساس مودم ها🔍تحقیق درباره اهمیت جنگل و مراتع🔍تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات(SDS)🔍تحقیق درباره بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس🔍تحقیق درباره مبنا و هدف حقوق🔍تحقیق درباره مبدل های حرارتی🔍تحقیق درباره بارانهای اسیدی🔍تحقیق درباره مهندسی کیفیت بهبود فرآیندها🔍پاورپوینت آموزش مدیریت منابع انسانی🔍پاورپوینت وب کاوی Web Mining🔍پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS🔍سیستم عامل ساخته شده با پاورپوینت+نسخه فارسی🔍دانلود تحقیق شيوه قرآن در تحريم شراب به صورت 3 صحفه متن فایل به صورت ورد🔍دانلود تحقیق دانلود تحقیق اخلاق اسلامی به صورت4صحفه متن فایل به صورت ورد🔍پاورپوینت آموزش درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( کوه ها و دشت های زیبا )🔍پاورپوینت جلد اول و دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران
|761012|ll5
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت موارد بهینه سازی در ساختمانها 18 اسلاید را مشاهده می نمایید.

دانلود پاورپوینت موارد بهینه سازی در ساختمانها 18 اسلاید

مقدمه :

بهینه سازی مصرف سوخت در كشور به منظور اجرای برنامه های بهینه سازی و در جهت تحقق و دستیابی بر اهداف مورد نظر برنامه پنج ساله سوم توسعه ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور (I.F.C.O) وابسته به شركت ملی نفت ایران (N.I.O.C) تشكیل گردید .
این سازمان در مراستای اجرای سیاست های استراتژیك بخش انرژی كشور و نیز طبق ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور در بخش انرژی مبنی بر اعمال صرفه جویی ، منطقی كردن مصرف انرژی و حفظ محیط زیست و تحقق هر چه بهتر سیاست ها با اهداف جلوگیری از اتلاف منابع تجدیدناپذیر و ارتقاء كارآیی مدیریت انرژی فعالیت می نماید . فعالیتهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور در زیر بخشهای خودرو ، حمل و نقل ساختمان مسكن و صنعت متمركز گردیده است .
با توجه به موارد فوق الذكر سهم مصرف سوخت در ساختمان های حدود ۳۸% از سوخت كشور می باشد .
چنانچه اقدامات بهینه سازی در ساختمان ها (مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ) انجام نگردد و طبق روال كنونی به مصرف ادامه دهیم طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ به میزان هفتاد میلیارد دلار مصرف سوخت خواهیم داشت . (منبع و مأخذ سازمان بهینه سازی سوخت كشور است )